MCT+

MCT

MCT Platform Nederland

Metacognitievetraining

MCT+

Geïndividualiseerd metacognitief therapieprogramma voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

De MCT+ is een nadere uitwerking van de metacognitieve groepstraining (MCT) voor patiënten met een psychotische kwetsbaarheid (schizofrenie). De MCT+ biedt verdieping van de MCT lesstof en stemt zich daarbij af op de leerdoelen en specifieke symptomen van individuele cliënten.


De MCT+ combineert de procesmatige psycho-educatieve aanpak van de groepstraining met elementen uit de individuele cognitieve gedragstherapie (de betekenis voor het dagelijks leven van riskante cognitieve tendensen, zoals bijvoorbeeld overhaast concluderen, wordt verhelderd aan de hand van individuele ervaringen, observaties en symptomen van de patiënt. Elke module bestaat uit meerdere oefeningen die kunnen worden afgestemd op de individuele behoeften en problemen van de patiënt).

De onderstaande versie is een verkorte bewerking van het Duitse MCT+ concept. We houden ons aanbevolen voor opmerkingen en tips om deze bètaversie verder te verbeteren.

De MCT+ bestaat uit 10 modules met een inleiding, leerdoelen, oefeningen, praktijkvoorbeelden en werkbladen.

module 1:    Contactopbouw & anamnese

module 2:    Inleiding in de MCT+

module 3:    Probleemformulering

module 4:    Attributiestijl

module 5:    Overhaaste conclusies

module 6:    Veranderen van overtuiging

module 7:    Zich inleven

module 8:    Geheugen

module 9:    Eigenwaarde en stemming

module 10:  Terugvalpreventie

De behandelde cognitieve tendensen in MCT en MCT+ komen overeen, maar omdat de MCT+ plaats vindt in individuele sessies van therapeut en patiënt is maatwerk beter mogelijk. Zo kan in de MCT+ worden ingegaan op persoonlijk waanthema's, waarbij ook de samenhang tussen specifieke psychotische symptomen en daarbij relevante cognitieve tendensen beter op de individuele patiënt kan worden afgestemd. In de MCT+ worden bovendien cognitief gedragstherapeutische methodieken ingezet bij het behandelen van problemen, symptomen en het verminderen van last en leed. De MCT+ start met een anamnese en het opstellen van een probleemformulering en eindigt met vroegsignalering en terugvalpreventie.

De voorlichting in de MCT+ maakt een ietwat compactere indruk dan bij de MCT, waarbij er tegelijkertijd minder tijdsdruk bestaat    bij de nadere uitwerking. Het aantal benodigde sessie kan op geleide van therapieverloop, tempo van informatieverwerking, inzicht, et cetera, worden bepaald. De MCT+ bestaat uit therapiebladen, werkbladen en een handleiding voor therapeuten.

Download MCT+


Kosteloos downloaden is toegestaan, met dien verstande dat elk gebruik voor commerciële doeleinden verboden is. Copyright regels zijn van toepassing (geen bewerking van het materiaal, geen opname en gebruik van de dia´s in andere  programma´s zonder voorafgaand overleg en toestemming van de auteurs, e.d.). Stuur ons alstublieft een korte kennisgeving als u de Metacognitieve Training toepast bij patiënten met schizofrenie. We houden ons van harte aanbevolen voor commentaar en kritische opmerkingen.


U kunt de modules ook als ZIP bestand downloaden.


MCT+ Therapiebladen


MCT+ WerkbladenOm deze .zip bestanden uit te pakken kunt u gebruik maken van het gratis programma winrar


Om de presentatie te kunnen bekijken, dient u Adobe Reader te installeren; u kunt een gratis versie downloaden door te klikken op: http://www.adobe.com/products/reader/   

Zet Acrobat Reader op volledig scherm (full screen mode, Ctrl + L) wanneer u de modules presenteert.MCT+ Handleiding en publicaties

De MCT+ handleiding en nieuwe publicaties zijn gratis verkrijgbaar via online registratie

Indien u problemen ondervindt met de online registratie stuur dan een e-mail naar info@metacognitievetraining.nl